Chytrá recyklace: bezplatně poradí

Nevíte, kam s vysloužilým elektrem?

Na bezplatné informační lince 800 976 679 Vám poradí „kam s ním.“ Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) sdružující nejvýznamnější ICT dovozce a distributory ve spolupráci s kolektivním systém REMA, který v tuzemsku zajišťuje zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a solárních panelů, spustila novou bezplatnou informační linku. Jejím cílem je podpora a přímý kontakt se spotřebiteli při řešení situace, jak naložit s vysloužilým elektro výrobkem v rámci zpětného odběru.

Volejte zdarma v pracovních dnech od 8 do 18 hodin.

AITAT investuje v první etapě do rozvoje tohoto nového projektu určeného široké veřejnosti půl miliónu korun (včetně nákladů spojených s jeho provozem a pravidelným vzděláváním personálu obsluhujícího linku). Podobný typ služby pro spotřebitele dosud na trhu chyběl nebo v podobě veřejných registrů nefungoval tak, jak by měl.

„Lidé získají na lince Chytré recyklace informace o nejbližším a pro ně nejvhodnějším místě, kde je možné starý elektrospotřebič bezplatně odevzdat. Dozví se, jak ho případně nechat odvézt či jaké konkrétní služby lze pro tyto účely využít,“ informuje David Vandrovec, předseda představenstva AITAT a generální ředitel společností REMA s tím, že operátoři linky navedou volajícího do reálně nejbližších míst zpětného odběru vysloužilého elektra a nebudou rozlišovat mezi jednotlivými kolektivními systémy.

Za vznikem kontaktní linky stojí snaha vybudovat pro koncové spotřebitele moderní a uživatelsky co nejjednodušší komunikační portál zpětného odběru v České republice. Nabídnout zprostředkování a podporu všech dostupných služeb včetně kontaktů prakticky na všechny potenciální partnery odebírající elektroodpad jako jsou e-shopy, řetězce, kamenné prodejny, výrobce, ale i samotné obecní i městské samosprávy.

Chytrá recyklace patří mezi nejnovější projekty udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti AITAT. Pomáhá tak české veřejnosti v zodpovědném nakládání s veškerým elektroodpadem, včetně jeho dalšího využití v rámci navazujícího zpracovatelského a následně výrobního řetězce, který stále více využívá surovin a prvků získaných z jeho recyklace.

Součástí projektu bude i ověřování spokojenosti a realizace průzkumů mezi spotřebiteli ve věci zpětného odběru výrobků. „Jsme v očekávání, jak velký bude o naši novou službu zájem. V každém případě považuji za nutné zdůraznit, že bez zapojení spotřebitelů by udržitelné a bezpečné nakládání s odpady nebylo možné. Pokud by spotřebitel nebyl ochoten či se sám nechtěl svých odpadů zbavit správně a ekologicky, to znamená někam je odevzdat, někam je donést, někam je poslat, tak by to nefungovalo,“ dodává na závěr Vandrovec s tím, že v další fázi projektu bude obsahově rozšířen i web chytrarecyklace.cz, který se bude věnovat zvyšování povědomí o možnostech zpětného odběru výrobků a otázkám kolem ochrany životního prostředí obecně.