Legislativní prostředí

Rozumíme potřebám společností vyrábějících elektrická a elektronická zařízení, které jsou umisťovány na národní trh v kontextu evropského právního rámce. Aktivně se podílíme na ovlivňování národního i evropského legislativného prostředí.

Koaliční potenciál

AITAT je tradičním subjektem s významným koaličním potenciálem. Společný hlas je silnější než osamocený názor. Přispíváme ke kultivaci názorových proudů ovlivňující nastavení národního podnikatelského prostředí.

Udržitelná ochrana

Společnými silami usilujeme o zajištění efektivního způsobu k dosažení dlouhodobě udržitené ochrany životního prostředí a minimalizace dopadů lidské činnosti na přírodní ekosystémy.

Aktuality

JAK A KAM PŘEDAT VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ?

Chytrá recyklace®
informuje spotřebitele

Stránky projektu
Spolupracujte s námi na novém projektu

Kolektivní systém výrobců elektrozařízení w3es

Stránky projektu

Pracovní skupiny