Prohlášení AITAT

Veškeré údaje uvedené na webových stránkách aitat.cz mají pouze informativní charakter a jsou poskytovány s maximálním úsilím o jejich pravdivost a ověřitelnost.

Tyto webové stránky nejsou v žádné z jejich částí nabídkou k uzavření členství v zájmovém sdružení právnických osob s názvem Asociace Informačních Technologií a Telekomuniakcí či jiné smlouvy s AITAT, příslibem k uzavření takové smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním AITAT, a to bez ohledu na jejich obsah či označení.

V případě, že jakýkoli údaj uvedený na těchto stránkách vykazuje obsahové náležitosti právního jednání AITAT, jedná se výhradně o právně nezávazné informativní sdělení, i pokud tento údaj není tak zvlášť označen.